maandag 3 juli 2017

FEDERICO GARCIA LORCA - Canciones


Volgens veel liefhebbers van het werk van Federico García Lorca (1898 – 1936) is ‘Canciones’, ofwel ‘Liedjes’, zijn eerste echt belangrijke poëziebundel. Lorca liet zich ervoor beïnvloeden door het brede gamma aan Spaanse volkslyriek. Geen wonder dat de teksten een dromerige, surreële sfeer uitstralen. Het bereik van hun zeggingskracht is vaak groter dan de beperkte omvang doet vermoeden.

Tobias Tak selecteerde 20 stuks, vertaalde die en maakte er stemmige tekeningen voor die prima bij de eenvoudige zegging en originele, soms navrante beeldspraak passen.
Door de gedichten uiteen te rafelen en de vrijgekomen regels aparte pagina’s te gunnen, kwam hij tot 160 pagina’s. De Nederlandse regels staan altijd bij de Spaanse maar de aan elk toebedeelde kleur, oranje en blauw, wisselen telkens af. Eén voorbeeld:Houthakker
Kap de schaduw
van mij af.
Bevrijd mij van
de kwelling
mijzelf zonder
vruchten te zien.Het resultaat is een aantrekkelijk kijk- en leesboek dat de betreffende gedichten zelfs bij heel jonge lezers kan brengen, al lijkt de typografie (kleine, handgeschreven letters) daar niet op uit te zijn.Geschreven in opdracht van NBD/Biblion, januari 2017.


www.alberthagenaars.nl


Zie ook:
Frozen Poets - Beelden, graven en andere sporen van dichters

Lange kritieken, gepubliceerd op De Verborgen Hoek

Nederlandstalige gedichten in Indonesische vertaling


CHARLOTTE VAN DEN BROECK - Nachtroer


Al in haar debuutbundel ‘Kameleon’ gooide Charlotte Van den Broeck (1991, Turnhout) haar volle poëtische gewicht in de schaal. Dat gebeurde o.a. met lange, door associaties aangedreven zinsstructuren. Ook in deze tweede bundel, met treffende symbolische titel, benadrukt de lengte van veel regels de verstrengelde thematiek van onthechting en zoeken, van onstuimige groei en de daaruit voortvloeiende behoefte aan reflectie.
Veel teksten hebben een omvang van meerdere pagina’s, sommige lopen uit in reeksen. Liefde, verlies en besef vormen in dit overwegend duistere maar ook telkens oplichtende geheel de belangrijkste onderwerpen.

Van den Broecks beeldspraak is vaak lichamelijk gericht:Feiten worden altijd door structuren ingehaald, ’s ochtends
de tanden tot grind gebeten, de mond leeg van verweer.


De combinatie van voelen en denken vormt één van de aantrekkelijkste kenmerken van deze poëzie; enerzijds een stuwend ritme en vurige belijdenissen, anderzijds gerijpte inzichten en een vastere greep op milder geluk. Vormen die samen geen afdruk van wat het leven zou moeten zijn?
Geschreven in opdracht van NBD/Biblion, januari 2017.www.alberthagenaars.nl


Zie ook:

Frozen Poets - Beelden, graven en andere sporen van dichters

Lange kritieken, gepubliceerd op De Verborgen Hoek

Nederlandstalige gedichten in Indonesische vertaling